Fotografia datowana 3 maja 1942r. wykonana w zakładzie FOTO STUDIO  Bialystok Nikolaistr. 24. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę Tadzikowi Jaga Białystok 10 maja 1942r.