Skip to main content

Ksiądz Wilhelm Szwarc

Fotografia Wanda Białystok wykonana w latach 1880 – 1889. Format Carte de Visite. Napis na odwrocie Atelier Fotograficzne Wanda lokalizacja prés de l’eglise Catholique á Bialystok (w sąsiedztwie kościoła katolickiego Białystok). Na fotografii ksiądz Wilhelm Szwarc od 1868 roku kapelan wojskowy okręgu grodzieńskiego. Od 1870 roku prefekt Instytutu Panien Szlacheckich w Białymstoku. Od 1880 roku proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Postarał się u władz carskich o pozwolenie na budowę kościoła i w latach 1900-1907 prowadził budowę neogotyckiej bazyliki Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Widoczne odznaczenie nadane przez władze państwowe: order Świętego Stanisława oraz złoty krzyż napierśny.