kolekcjonerski_com_pl_Wanda 1 rewkolekcjonerski_com_pl_Wanda 1

Fotografia Wanda Białystok wykonana w latach 1880 – 1889. Format Carte de Visite. Litografia H. Kohn Warszawa. Napis na odwrocie Atelier Fotograficzne Wanda lokalizacja prés de l’eglise Catholique á Bialystok (w sąsiedztwie kościoła katolickiego Białystok) oraz herb Pobóg, którym tytułowała się rodzina Bromirskich.