Skip to main content

Kobieta i mężczyzna

Fotografia J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1910r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia M. Ellenband Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.

Uczeń

Fotografia  J.J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1899 r. data wybita w  rogu. Format Carte de Visite. Litografia M. Ellenband Warszawa. Napisy na odwrocie: Fotografia Artystyczna J.J.Solowiejczyk Białystok Lipowa we własnym domu. Klisze są przechowywane

Młodzieniec

Fotografia J. Sołowiejczyka Białystok wykonana w latach 1885 -1887. Format Carte de Visite litografia Ernest Gleizman Moskwa. Napisy na odwrocie J.Sołowiejczyk Pracownia Fotografii Artystycznych Grodno Białystok Place de Parad – Miejsce Parad.  Maison d’ Asile – dom opieki (Klasztor Sióstr Miłosierdzia). Obecnie Rynek Kościuszki 5 budynek Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.