Skip to main content

Ksiądz Wilhelm Szwarc

Fotografia Wanda Białystok wykonana w latach 1880 – 1889. Format Carte de Visite. Napis na odwrocie Atelier Fotograficzne Wanda lokalizacja prés de l’eglise Catholique á Bialystok (w sąsiedztwie kościoła katolickiego Białystok). Na fotografii ksiądz Wilhelm Szwarc od 1868 roku kapelan wojskowy okręgu grodzieńskiego. Od 1870 roku prefekt Instytutu Panien Szlacheckich w Białymstoku. Od 1880 roku proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Postarał się u władz carskich o pozwolenie na budowę kościoła i w latach 1900-1907 prowadził budowę neogotyckiej bazyliki Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Widoczne odznaczenie nadane przez władze państwowe: order Świętego Stanisława oraz złoty krzyż napierśny.

Żołnierz 16 Ładożskiego Pułku Piechoty stacjonujacego w Zambrowie

Fotografia I. Rendel  Białystok wykonana w latach 1903 – 1910. Format Carte de Visite   litografia M. Ellenband Warszawa. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok, negatywy są przechowywane. Na fotografii żołnierz młodszy podoficer ( kapral) 16 Pułku Piechoty Imperium Rosyjskiego stacjonującego w Zambrowie (16-й пехотный Ладожский полк) w mundurze wz. 1907 r.

Kobieta

Fotografia Rendel  Białystok wykonana w latach 1906 – 1911. Format Carte de Visite   litografia J. Pokorny Libawa. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok, negatywy są przechowywane. Odręczny dedykacja.