Skip to main content

Uczeń

stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Rendel_54_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Rendel_54

Fotografia Rendel  Białystok wykonana w latach 1906 – 1911. Format Carte de Cabinet  litografia J. Pokorny Libawa. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok, negatywy są przechowywane.

Dzieci

stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Pumpian_58_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Pumpian_58

Fotografia Bracia Pumpian Białystok wykonana w latach 1908 -1910. Format Carte de Cabinet litografia Talbot Wilno. Napisy na odwrocie Fotografia Bracia Pumpian Białystok ulica Lipowa dom Kaleckiego Warszawa Nalewki No 32, nagroda Złoty medal i Dyplom na Wystawie w Brukseli 1905, negatywy przechowuje się.

Dzieci żydowskie

stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Zabludowski_1_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Zabludowski_1

Fotografia Zabłudowski Białystok wykonana przed sierpniem
1915r. Na odwrocie stempel zakładu И.I. Zabłudowski ( Izaak Iosifowicz Zabłudowski ) Białystok.