stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Zabludowski_1_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Zabludowski_1

Fotografia Zabłudowski Białystok wykonana przed sierpniem
1915r. Na odwrocie stempel zakładu И.I. Zabłudowski ( Izaak Iosifowicz Zabłudowski ) Białystok.