stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Rendel_53_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Rendel_53

Fotografia Rendel  Białystok wykonana w latach 1906 – 1911. Format Carte de Cabinet  litografia J. Pokorny Libawa. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok, negatywy są przechowywane.