Skip to main content

Dziecko dziewczynka z psem

Fotografia J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1903r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.

Dziewczyna 1906r

kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_85_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_85

Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1906r. data wybita w  rogu. Format Carte de Visite, litografia M.Ellenband Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje.