Fotografia  J.Sołowiejczyk  Białystok. Format Carte de Visite. Napisy na odwrocie Fotograficzne atelier Sołowiejczyka w Białymstoku, Klisze się zachowuje.