Skip to main content

Anna Leszczyńska Rynek Kościuszki potwierdzenie tożsamości

Fotografia datowana 14 marca 1938 wykonana w zakładzie  Foto – Film Białystok Rynek Kościuszki 12. Na odwrocie tekst: Tożsamość osoby Anny Leszczyńskiej z niniejszą fotografią stwierdzam. M.Aleksandrowicz Białystok . Pieczątka Białystok II komis.P.P. ul. Słonimska 9