Na odwrocie tekst: Tożsamość osoby Anny Leszczyńskiej z niniejszą fotografią stwierdzam. M.Aleksandrowicz Białystok 16 marca 1939. Pieczątka Białystok II komis.P.P. ul. Słonimska 9