Skip to main content

Uczennica Instytut Panien Szlacheckich w Białymstoku

Fotografia I. Sołowiejczyka Białystok wykonana w latach 1889 – 1895. Format Миньонъ каб – Mignon. Na odwrocie bez litografii i napisów. Fotografia dziewczyny uczennicy Instytutu Panien Szlacheckich w Białymstoku – Белостокский институт благородных девиц

Dziewczynka Zosia Zasztowt 1902r

Fotografia J.J Sołowiejczyk Białystok wykonana w 1902r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia H. Kohn Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Soloweijtzik  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje. Opisana: Zosia Zasztowt uczennica II klasy w Białostockim gimnazjum mająca lat 13 w 1901roku.

Kobieta

Fotografia J. Sołowiejczyk Białystok wykonana w 1896r. Format Carte de Cabinet, litografia Türkel & Steiner Wien. Napisy na odwrocie Fotograficzne atelier Sołowiejczyka w  Białymstoku. Negatwy są przechowywane.