Fotografia J.J Sołowiejczyk Białystok wykonana w 1902r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia H. Kohn Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Soloweijtzik  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje. Opisana: Zosia Zasztowt uczennica II klasy w Białostockim gimnazjum mająca lat 13 w 1901roku.