Fotografia I. Sołowiejczyka Białystok wykonana w latach 1889 – 1895. Format Миньонъ каб – Mignon. Na odwrocie bez litografii i napisów. Fotografia dziewczyny uczennicy Instytutu Panien Szlacheckich w Białymstoku – Белостокский институт благородных девиц