Skip to main content

Żołnierze 16 Ładożski Pułk Piechoty Imperium Rosyjskiego

 

Fotografia Rembrandt Białystok Rue de Tilleul wykonana w 1908 roku. Format Carte de Cabinet, Napisy na odwrocie Artystyczna Fotografia Rembrandt Białystok ulica Lipowa własne atelier. Na fotografii trzej żołnierze carscy 16 Ładożskiego Pułku Piechoty – (16-й пехотный Ладожский полк) który stacjonował w Zambrowie.  W środku szeregowy Winogradow po bokach dwóch młodszych podoficerów Ermolajew i Aleszyn

Żołnierz 4 Charkowski Pułk Dragonów z rodziną 1903r

kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_81_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_81

Fotografia J. J. Sołowiejczyk Białystok wykonana w 1903r. data wybita w rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane. 4 Charkowski Pułk Dragonów (ros. 4-й Харьковский уланский полк) – pułk kawalerii okresu Imperium Rosyjskiego który stacjonował w Białymstoku

Ksiądz Wilhelm Szwarc

kolekcjonerski_com_pl_Wanda_ksiadz_Szwarc_rewkolekcjonerski_com_pl_Wanda_ksiadz_Szwarc

Fotografia Wanda Białystok wykonana w latach 1880 – 1889. Format Carte de Visite. Napis na odwrocie Atelier Fotograficzne Wanda lokalizacja prés de l’eglise Catholique á Bialystok (w sąsiedztwie kościoła katolickiego Białystok). Na fotografii ksiądz Wilhelm Szwarc od 1868 roku kapelan wojskowy okręgu grodzieńskiego. Od 1870 roku prefekt Instytutu Panien Szlacheckich w Białymstoku. Od 1880 roku proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Postarał się u władz carskich o pozwolenie na budowę kościoła i w latach 1900-1907 prowadził budowę neogotyckiej bazyliki Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Widoczne odznaczenie nadane przez władze państwowe: order Świętego Stanisława oraz złoty krzyż napierśny.

Żołnierz 16 Ładożskiego Pułku Piechoty stacjonujacego w Zambrowie

kolekcjonerski_com_pl_Rendel_40_rewkolekcjonerski_com_pl_Rendel_40

Fotografia Rendel  Białystok wykonana w latach 1903 – 1910. Format Carte de Visite   litografia M. Ellenband Warszawa. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok, negatywy są przechowywane. Na fotografii żołnierz młodszy podoficer ( kapral) 16 Pułku Piechoty Imperium Rosyjskiego stacjonującego w Zambrowie (16-й пехотный Ладожский полк) w mundurze wz. 1907 r.

Dziewczynka Zosia Zasztowt 1902r

kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_2_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_2

Fotografia J.J Sołowiejczyk Białystok wykonana w 1902r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia H. Kohn Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Soloweijtzik  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont preserves – Klisze się zachowuje. Opisana: Zosia Zasztowt uczennica II klasy w Białostockim gimnazjum mająca lat 13 w 1901roku.

Rodzice z dzieckiem 1903r

kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_3_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_3

Fotografia J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1903r. data wybita w  rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna  J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.

Michał Matoszko

Fotografia Rembrandt Białystok, datowana 1910 r. Format Carte de Visite litografia Talbot Wilno. Napisy na odwrocie Artystyczna Fotografia Rembrandt Białystok ulica Lipowa własne atelier, specjalne powiększenia portretów. Odręczna dedykacja: Na pamiątkę dla p. Moniuszko poświęca Michał Matoszko. dnia 19 lipca 1910 roku

Młodzieniec

Fotografia Rembrandt Białystok, datowana 1913 r. Format Carte de Visite litografia Talbot Wilno. Napisy na odwrocie Artystyczna Fotografia Rembrandt Białystok ulica Lipowa własne atelier, specjalne powiększenia portretów. Odręczna dedykacja: W-nej Helence Moniuszko na pamiątkę ofiaruję. Białystok 30/17.VIII.1913 r.

Dziecko

Fotografia Rendel  Białystok wykonana w latach 1903 – 1910. Format Carte de Visite   litografia M. Ellenband Warszawa. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok, negatywy są przechowywane.