Fotografia J. J. Sołowiejczyk Białystok wykonana w 1903r. data wybita w rogu. Format Carte de Cabinet, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane. 4 Charkowski Pułk Dragonów (ros. 4-й Харьковский уланский полк) – pułk kawalerii okresu Imperium Rosyjskiego który stacjonował w Białymstoku