Fotografowie białostoccy 1861-1915 

stare_fotografie_fotografowie_bialostoccy_kolekcjonerski_com_pl

Album powstał  na podstawie kolekcji fotografii Mieczysława Marczaka.

Autorem tekstu historycznego jest Wiesław Wróbel historyk, specjalizujący się w historii Białegostoku, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydany przez Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku  w 2016 roku zawiera 698 stron.

Fotografie do wydawnictwa udostępnili również:

Muzeum Historyczne w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Feliks Woroszylski

Danuta Thiel-Melerska

Stanisława i Katarzyna Szymborskie

Krzysztof Sawicki

Na wschód od Paryża i Warszawy był modny Białystok

stare_fotografie_fotografowie_bialostoccy_2_kolekcjonerski_com_pl

Album powstał  na podstawie kolekcji fotografii Mieczysława Marczaka.

Autorzy: Jolanta Szczygieł-Rogowska, Marta Pietruszko, Wojciech Bokłago

Wydany przez Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w 2016 roku zawiera 224 strony

Fotografie i zdjęcia do wydawnictwa udostępnili również:

Wojciech Bokłago

Tadeusz Chańko

Grzegorz Dąbrowski

Ewa Karczewska

Jan Murawiejski

Rafał Płużański

Fotografowie białostoccy 1915-1939 przed i za obiektywem

Album powstał na podstawie kolekcji fotografii Mieczysława Marczaka które stanowią  około 50% wszystkich  zamieszczonych fotografii.

Wydany przez Białostocki Ośrodek Kultury, partner Muzeum Wojska w Białymstoku  w 2018 roku zawiera 335 stron

Autorami tekstu są:

Wiesław Wróbel

Marek Gajewski

Małgorzata Dolistowska

Jolanta Szczygieł-Rogowska

Jerzy Górko

Fotografie i zdjęcia do wydawnictwa udostępnili również:

Tadeusz Chańko, Grzegorz  Dąbrowski, Danuta Dawdo, Jarosław Dunda, Zbigniew Karlikowski, Jan Kowerko, Eugenia Kula, Janusz Mozolewski, Jan Murawiejski, Danuta Roszkiewicz, Mirosław Szumski ; rodzina  Danuty Huzarskiej, Edwarda Klozy, Antoniego Komendy-Borowskiego, Szymborskich i Romana Tylickiego, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wojskowe  Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok, portal: Albom.pl, fotopolska.eu oraz 10pul.idl.pl./

(Nie)modny Białystok 1939-1959

Autorzy: Jolanta Szczygieł-Rogowska, Marta Pietruszko, Wojciech Bokłago

Wydany przez Galerie im. Sleńdzińskich  w Białymstoku w 2020 roku zawiera 358 stron oraz ponad 400 fotografii, w znacznej mierze zaczerpniętych z Mediateki (Centrum im. Ludwika Zamenhofa) oraz od prywatnych kolekcjonerów, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Mieczysława Marczaka. Materiał ilustracyjny uzupełniają zdjęcia zachowanych autentycznych ubiorów z tamtej epoki.

Polecam również:

Junevičius Dainius – Fotografia na Litwie w latach 1839-1863

Vogel E. – Podręcznik fotografii praktycznej

Lechowicz Lech – Historia fotografii , cz. 1 (1839-1939)

Mazur Adam – Historie fotografii w Polsce 1839–2009″

Maciesza Aleksander – Historia Fotografii Polskiej w latach 1839-1889

Ihnatowiczowa Jadwiga Andrzej Piotrowski – Spis polskich fotografów i firm fotograficznych działających w latach 1839-1914

Harasym Zenon – Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera

Słownik Biograficzny Fotografów Polskich 1846-2006

Ignacy Płażewski – Dzieje polskiej fotografii 1839-1939

Jacek Strzałkowski – Historia fotografii w Łodzi do 1944 roku

Zembik Andrzej – Fotografia Częstochowska w latach 1847-1939

Żdżarski Wacław – Historia fotografii warszawskiej