Skip to main content

Kobieta

Fotografia Artystyczna A. Bartman Białystok fotografia wykonana w latach 1896-1915 roku format Carte de Visite. Litografia Józef Pokorny Moskwa. Zakład mieścił się przy ulicy Niemieckiej obecnie Kilińskiego. Napisy na odwrocie w języku niemieckim i rosyjskim: artysta malarz, Niemiecka ulica własne studio,  negatywy są przechowywane.