Na odwrocie dedykacja: Sympatycznym siostrzyczkom M.H i J.S w dowód przyjaźni Modek J