Fotografia И.I. Zabłudowski Białystok. Format Carte de Cabinet, wykonana przed sierpniem 1915r. Na odwrocie stempel zakładu И.I. Zabłudowski (Izaak Iosifowicz Zabłudowski) w Białymstoku.