Fotografia I. Rendel  Białystok wykonana w latach 1903 – 1910. Format Carte de Visite   litografia M. Ellenband Warszawa. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok, negatywy są przechowywane. Na fotografii żołnierz młodszy podoficer ( kapral) 16 Pułku Piechoty Imperium Rosyjskiego stacjonującego w Zambrowie (16-й пехотный Ладожский полк) w mundurze wz. 1907 r.