Fotografia wykonana w zakładzie Foto. R. Malinowski, Bialystok  Lindenstr. 105. Na odwrocie dedykacja: Miłej Helence na pamiątkę Jasia dn. 11 marca 1942r