Fotografia wykonana w zakładzie Foto. R. Malinowski, Bialystok  Lindenstr. 105. Na odwrocie dedykacja: Milej cioteczce i wujciowi na ukończenie 15 lat 3 sierpnia 1942r Nelli.