kolekcjonerski_com_pl_Bernardi 2 rewkolekcjonerski_com_pl_Bernardi 2

Artystyczna Fotografia „Bernardi” Białystok. Fotografia wykonana w latach 1914-1915 format Carte de Cabinet litografia Talbot Wilno. Napisy na odwrocie Artystyczna Fotografia „Bernardi” Białystok Lipowa Dom Kaleckiego (obecnie Lipowa 19), Atelier do powiększania portretów, Negatywy są przechowywane