kolekcjonerski_com_pl_Bartman 11 rewkolekcjonerski_com_pl_Bartman 11

Fotografia A.M Bartman Białystok fotografia wykonana w latach 1896-1904 format Carte de Visite. Napisy na odwrocie Fotografia Andrzej Michajłowicz Bartman Białystok ulica Niemiecka, negatywy są przechowywane. Dedykacja Kochanemu Koledze w znak dobrej pamięci V.Loszanski 1904 roku