kolekcjonerski_com_pl_Bartman 4 rewkolekcjonerski_com_pl_Bartman 4

Fotografia A.M Bartman Białystok fotografia wykonana w latach 1896-1915 format rzadko używany (tzw. format półgabinetowy). Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna Andrzej Michajłowicz Bartman Białystok ulica Niemiecka, negatywy są przechowywane.