kolekcjonerski_com_pl_Pumpian_8_rewkolekcjonerski_com_pl_Pumpian_8

Fotografia Pumpian Białystok wykonana w latach 1905 -1910 roku. Format Carte de Cabinet  litografia J. Pokorny Libawa.  Napisy na odwrocie Artystyczna Fotografia Pumpian Białystok ulica Lipowa dom Kaleckiego. Nagroda Złoty medal  na Wystawie w Brukseli 1905. Negatywy przechowuje się. Dedykacja: Drogiemu Pawłe i Lile od kochających Wołodi i Oli na pamiątkę 12 marca 1913 roku.