Fotografia Rendel  Białystok wykonana w latach 1913 – 1915. Format Carte de Visite litografia Śpiewak Łódź. Napis na odwrocie: Artystyczne Studio Fotograficzne. Fotografia I. Rendela Białystok Białystok Nikołajewska 6, negatywy są przechowywane.