kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_25_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_25

Fotografia  J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1911r. data wybita w rogu. Format Carte de Visite. Napisy na odwrocie J. Я. Sołowiejczyk  Białystok Ulica Lipowa dom własny. Negatywy przechowuje się. Udział w wystawach Bruksela 1905r, Antwerpia 1907r, Rostów nad Donem 1908r, Haga 1908r.