kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_38_rewkolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_38

Fotografia  J. Я. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w latach 1908 -1912. Format Carte de Visite, litografia J. Pokorny Libawa. Napisy na odwrocie J. Я. Sołowiejczyk  Białystok Ulica Lipowa dom własny. Negatywy przechowuje się. Udział w wystawach Bruksela 1905r, Antwerpia 1907r, Rostów nad Donem 1908r, Haga 1908r.