stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_102_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_102

Fotografia J. Sołowiejczyka Białystok wykonana w 1901r. data wybita w rogu. Format Carte de Cabinet  litografia Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze w Warszawie. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane. Odręczna dedykacja 24 czerwca 1901 rok.