stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_99_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_99

Fotografia J. Sołowiejczyka wykonana w latach 1889 – 1895. Format Carte de Cabinet  litografia Tuerkel & Steiner Wiedeń. Napisy na odwrocie Fotograficzne Atelier Sołowiejczyka w Białymstoku. Negatywy są przechowywane.