kolekcjonerski_com_pl_Uczen detalkolekcjonerski_com_pl_Uczeń

Fotografia format Carte de Cabinet brak wiadomości w którym zakładzie ją wykonano. Na klamrze pasa litery БПГУ Белостокское реальное училище Białostocka szkoła realna. Na odwrocie bez nadruku i napisów