Fotografia J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1900r. data wybita w rogu. Format Carte de Cabinet, litografia M. Ellenband Warszawa. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane.