Fotografia datowana 2 czerwca 1935. W głębi widoczny Pawilon Restauracyjny RAJ