Bialystok_stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_25

Fotografia opisana Zofia  Torczy…. Ludwikówna Knaup 5 sierpnia 1931r