Fotografia wykonana w zakładzie Foto. R. Malinowski, Bialystok  Lindenstr. 105. Na odwrocie dedykacja: Najserdeczniejszej przyjaciółce Nineczce – Jadzia