Fotografia datowana 21 października 1931 wykonana w zakładzie Fotograf B. Łoźnicki Białystok Sienkiewicza 28. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę ofiaruję swoją podobiznę sympatycznej Broneczce Janka Białystok 21 października 1932r