Fotografia wykonana w Zakład Fotograficzny Ch. Talińskiego Bialystok Nikołajewska 24. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę od W. Jendzerz dn.2.paździenika 1920r