Fotografia wykonana w zakładzie J. Rendel Białystok Sienkiewicza 12. Na odwrocie dedykacja: W dowód szczerej przyjaźni ofiaruję swą podobiznę  dla miluchnej Bronki od Gienki W. Białystok 6 stycznia 1928r