.

Fotografia opisana po białorusku 1 czerwca 1929r wykonana w zakładzie B. Łoźnicki Białystok Sienkiewicza 28.