Fotografia opisana W dowód szczerej przyjaźni ofiaruję swoją podobiznę Józef Bokoniuk Białystok 20 grudnia 1931r