Fotografia wykonana w zakładzie Foto Venus Grodno. Na odwrocie dedykacja; Sympatycznej Broneczce Stach. Grodno 14 stycznia 1935