Fotografia wykonana w zakładzie Photographische Kunst-Anstalt W. Schapiro, Bialystok Nikolaistr. 20.