Fotografia wykonana w zakładzie Józefa Szymborskiego Białystok Lipowa 27. Na odwrocie dedykacja: Na dowód pamięci ofiaruję swą podobiznę Janka i Stach Kozikowie. Białystok 7 listopada 1938.