Fotografia opisana Na pamiątkę ofiarują swe podobizny Bratu wszystkie siostry H.J.G.D oraz napis oi stronie adresowej Konigsberg – Królewiec wykonana w zakładzie J. Szymborskiego Białystok M.Piłsudskiego 27.