stare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_88_rewstare_fotografie_kolekcjonerski_com_pl_Solowiejczyk_88

Fotografia J. J. Sołowiejczyk  Białystok wykonana w 1904r. data wybita w  rogu. Format Carte de Visite, litografia Kuehle Miksche & Tuerk Varsovie Vienne. Napisy na odwrocie Fotografia Artystyczna J.J. Sołowiejczyk  Białystok Rue de Tilleul dans sa propre maison – Białystok Ulica Lipowa we własnym domu. Les cliches sont conserves – Klisze są przechowywane