Fotografia datowana 29 września 1930 wykonana w zakładzie Fotograf B. Łoźnicki Białystok Sienkiewicza 28. Na odwrocie dedykacja: Na długą i dobrą pamięć sympatycznej i miłej Broneczce Władek A.