Fotografia datowana 10 marca 1931r wykonana w zakładzie Fotograf B. Łoźnicki Białystok Sienkiewicza 28. Na odwrocie dedykacja: Na pamiątkę kochanej i miłej Broni od Ośki. Białystok 13 marca 1931r